23 สิ่งที่ควรทำเมื่อคุณเบื่อ

จะทำอย่างไรเมื่อคุณเบื่อ? ความเบื่อหน่ายอาจเป็นความทรมานอย่างแท้จริงในขณะที่มีคนที่อยากรู้สึกแบบนั้นเพราะตารางงานที่วุ่นวาย เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องทำตัวให้ยุ่งอย่ารู้สึกเบื่อหน่ายเพราะมันทำลายความสุข